Letačke
operacije

Uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova definirani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br.104/2018).

Prilikom letačkih operacija bespilotnih zrakoplova svih kategorija u kontroliranom zračnom prostoru te prilikom letačkih operacija svih kategorija osim kategorije A i B1 u nekontroliranom zračnom prostoru prethodno se mora pribaviti odobrenje za uspostavu ad-hoc strukture.

Ukoliko se aktivnosti provode:

  • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla

primjenjuje se automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture – 5 minuta prije početka aktivnosti.

Ukoliko se aktivnosti provode:

  • u nekontroliranom zračnom prostoru na visini višoj od 120 m iznad razine tla ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru unutar zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma ili
  • u kontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 50 m iznad razine tla

primjenjuje se redovan postupak uspostave ad hoc strukture – 7 radnih dana prije početka aktivnosti.

Granice kontroliranih zona (CTR) možete provjeriti ovdje.
Podaci o aerodromima su dostupni u Zborniku zrakoplovnih informacija (eAIP) i VFR priručniku.

Automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture
5 minuta prije početka aktivnosti

Automatizitrani postupak uspostave ad-hoc strukture i odobrenja u stvarnom vremenu na dan provedbe aktivnosti moguć je putem Aplikacije AMC Portal Mobile.

Aplikacija AMC Portal Mobile je besplatna i možete je početi koristiti nakon ovih 5 jednostavnih koraka:

  1. Prijavite se u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ). Kontakt: uas@ccaa.hr,
  2. Preuzmite aplikaciju na Vaš pametni telefon putem Google Play ili APP Store,
  3. Pokrenite aplikaciju,
  4. Registrirajte se ili prijavite korisničkim imenom i lozinkom. U svrhu registracije ćete morati poslati prijavu u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova prihvaćenu od strane HACZ-a na adresu civaa@crocontrol.hr i
  5. Obavezno pročitajte i, ako se slažete, prihvatite pravila korištenja aplikacije.

FOTO: crocontrol.hr

Detaljne upute za korištenje aplikacije AMC Portal Mobile kao i kontakt korisničke podrške dostupni su na samoj aplikaciji.

Uvjeti i pravila za provedbu automatiziranog postupka objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija.

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.

Uspostava i/ili aktivacija ad-hoc strukture putem automatiziranog postupka objavljuje se isključivo na karti stanja AMC portala. Navigacijsko upozorenje NOTAM-om se ne objavljuje.

Tekst preuzet sa web stranice www.crocontrol.hr