Novosti

Nova Uredba o snimanju iz zraka objavljena u „Narodnim novinama“

By 26.03.2019. No Comments

U primjeni je Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, br. 70/16), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 2016. godine. Primjenom te Uredbe, ukazala se potreba za noveliranjem odredaba navedene Uredbe posebno u dijelu koji se odnosi na snimanje iz zraka sustavima bespilotnih zrakoplova, kao i potreba reguliranja snimanja iz zraka za obavljanje poslova u cilju prevencije i za vrijeme kriznih situacija, katastrofa i velikih nesreća.

Uredbom o snimanju iz zraka propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Uredba o snimanju iz zraka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Poveznica na Uredbu